Page 8 - APM Gıda 2015 Web Kataloğu
P. 8

VİZYONUMUZ                   OUR VISION

Vizyonumuz; tarladan sofraya giden yolda   Our vision is to manufacture appropriately
‘gıda güvenliğine’ ve ‘damak tadına’ uygun  to ‘taste’ & ‘food safety’ rules on the way
üretim yapmak, müşteri memnuniyetini ön
                        from field to table, and delivering the
 planda tutup en üstün kaliteyi en uygun   best quality to best price by keeping the
   fiyata zamanında teslim etmektir.
                          priority of customer satisfaction.

 MİSYONUMUZ                  OUR MISSION

Misyonumuz; insanları sağlık yönünden     Our mission; is to keep the people’s life
güvenli gıda alabilmeleri ve ‘daha iyi’ bir   quality, better level by providing safe
yaşam için APM güvencesini oluşturmak    foods and to facilitate this as a sustainable

  ve bunun devamlılığını sağlamak,       assurance, and to be responsive to
 müşterilerimizin beklentilerine duyarlı    our customers’ expectations, to adopt
                        social responsibility by taking care of
  olup, sosyal sorumluluk anlayışını     business ethics and all applicable legal
  benimsemek, iş ahlakı ve tüm yasal
                                requirements.
   gerekliliklere özen göstermektir.

  HEDEFİMİZ                   OUR GOAL

Üstlenmiş olduğumuz misyon; kararlılıkla    The mission that we have undertaken
hareket edeceğimizi göstermek, gelecekte   show which we will act decisively coming
                       to a better position in the future than our
  şimdiki konumumuzdan daha iyi bir
        konuma gelmektir.                present status.

             APMFOOD
www.apmgida.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13